top of page

Sexe fora de norma

Antologia feminista de relats eròtics

Raig Verd Editorial

7 de març de 2022

Eròtic / Fantàstic

Català

Premi de Literatura Eròtica Feminista. Històries que ens parlen d’una sexualitat diversa i inclusiva que s’allunya dels estereotips marcats per la pornografia i pel sexe fal·locèntric normalitzat.

bottom of page